SSC Zuid-Limburg: Niet gepland correctief onderhoud

SSC Zuid-Limburg uit Heerlen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze opdracht omvat het aangaan van een raamovereenkomst per deelnemende gemeente voor het niet gepland correctief onderhoud (exclusief werkzaamheden aan werktuigbouwkundige installaties) binnen/aan de diverse gebouwen van de aanbesteder met een maximale waarde van € 3000 per opdracht inclusief materiaal en excl. BTW.

De raamovereenkomst wordt aangegaan met een initiële looptijd van twee (2) jaar met ingang van 1 november 2017.

Zie voor een nadere beschrijving de Aanbestedingsleidraad.

Meer informatie vind je hier