SSC Zuid-Limburg: Schoonmaak

SSC Zuid-Limburg uit Heerlen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze leidraad betreft de aanbesteding van Schoonmaak,  met nummer SSCZL-2017-001 (I&A 7467).

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure.

Deze paragraaf geeft globale informatie over de  inhoud van opdracht. 

De opdracht bestaat uit één overeenkomst. Deze overeenkomst is in concept aan deze tender toegevoegd. Hierop mogen inschrijvers, conform de voor deze aanbesteding geldende voorwaarden, inschrijven.

 

De beschrijving van de overeenkomst in deze leidraad heeft een indicatief karakter. Slechts de inhoud van voornoemde concept-overeenkomst, daaronder begrepen eventuele nota’s van inlichtingen of nota’s van wijzigingen waarmee de concept-overeenkomst gedurende deze aanbesteding wordt aangepast, is bindend.

 

De aantallen en volumes genoemd in de leidraad zijn indicatief. De aanbesteder garandeert niet de juistheid van de aantallen en volumes.  

 

Meer informatie vind je hier