Staatvast (Weert) levert Functioneel Beheerder Personeelsinformatiesysteem aan gemeente Venlo

Eis binnen de aanbesteding was dat Functioneel Beheerder Personeelsinformatiesysteem kennis heeft van het systeem Raet (Beaufort/YouForce).

Gunningscriteria waren kwaliteit (70%) en prijs (30%).

Waarde van de opdracht is 92.237 euro.