Stassen Mestrecycling Born en Fr. Tychon & Zn Mechelen winnen contract Waterschapsbedrijf

Het gaat om het afvoeren van slib vanaf negen rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Vijf bedrijven schreven in op de aanbesteding die bestond uit twee percelen. Het slib-contract heeft een waarde van 1 miljoen euro per jaar. De looptijd is twee jaar.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat nat (vloeibaar) zuiveringsslib, met een droge stof gehalte dat gemiddeld ligt tussen de 2% en 8%. Deze aanbesteding is op dit moment van toepassing op 9 rwzi’s vanwaar het nat zuiveringsslib moet worden getransporteerd naar andere rwzi’s voor verdere behandeling.

Het vloeibaar slib komt met een zekere regelmaat vrij. De verschillende Rwzi’s beschikken over slibbuffers waarin het slib gedurende een korte tijd kan worden opgeslagen. De capaciteit van de buffers is beperkt. Opdrachtnemer dient daarom zorg te dragen voor een constante af- en aanvoer van het slib. De af- en aanvoer door Opdrachtnemer moet gelijkmatig verdeeld over de dag en de week plaatsvinden (maandag tot en met zaterdag).