Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (Rotterdam) gaat planschade beoordelen in Ooijen-Wanssum

Deze aanbesteding is door de provincie Limburg opgestart naar aanleiding van het PIP Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW). De schadecommissie wordt gevraagd te adviseren inzake verzoeken om een tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wro als gevolg van het PIP inclusief eventuele herzieningen en verzoeken om nadeelcompensatie als gevolg van de GOW. Ook kan de schadecommissie ingezet worden bij verzoeken om nadeelcompensatie vanwege besluiten genomen door de betrokken partners in het project, benodigd voor de realisering van de GOW. De schadecommissie wordt nadrukkelijk niet ingezet op de afhandeling van schadeverzoeken op basis van de Waterwet.

Naar verwachting bedraagt het aantal adviezen minimaal honderd in de periode 2017 – 2022. De waarde van de opdracht is 270.000 euro.