Stichting Arcus College: Beveiligingsdiensten

Stichting Arcus College uit Heerlen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het verzorgen van fysieke beveiliging op het Arcus College waarbij beveiligers een actieve rol aannemen, met daarnaast het verzorgen van volledige probleemoplossing bij Alarmopvolging door aansluiting op een meldkamer met inzet van het benodigde aantal surveillanten.

Onderdeel van de opdracht is:

• Fysieke beveiliging

• Centrale observatie vanuit centrale post (niet permanent)

• Meldkamerdiensten/Alarmcentrale diensten

• Terug kijken van camerabeelden bij calamiteiten, ontruimingen etc.

• Alarmopvolging

• Escaleren naar hulpdiensten

• Eventuele extra dienstverlening, zoals inzetten van receptiediensten, verkeersregelaars op verzoek.

Opsomming is niet limitatief, en kan afhankelijk zijn van de vraag van Opdrachtgever.

Meer informatie vind je hier