Stichting Atlas College: Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van schoolmeubilair

Stichting Atlas College uit Hoorn heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Stichting Atlas College gevestigd te Hoorn is voornemens een nieuwe overeenkomst af te gaan sluiten voor de levering van schoolmeubilair.

Meer informatie vind je hier