Stichting Dynamiek Scholengroep: Openbare Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud SSC Overkwartier

Stichting Dynamiek Scholengroep uit Horst heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De opdrachtgevers wensen een overeenkomst te sluiten met één inschrijver voor het leveren van schoonmaakdiensten en aansturing van eigen dienst medewerkers (under management). Er wordt met de inschrijver waaraan de opdracht wordt gegund, voor iedere stichting afzonderlijk een overeenkomst gesloten.

Meer informatie vind je hier