Stichting kom Leren uit Maastricht zoekt een leverancier voor het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem (LAS/LVS). De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 juli 2018. De aanbesteding betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van een half jaar. Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot 11 april a.s. om 12.00 uur.

Stichting kom Leren heeft op dit moment in totaal 3.600 leerlingen en 300 medewerkers. Naar verwachting zal het aantal leerlingen tijdens de contractduur afnemen met gemiddeld 2,25 % per jaar. Als gevolg hiervan zal het aantal locaties tot 2021 naar verwachting met maximaal 2 afnemen.

Alle scholen beschikken over een leerlingadministratie- & leerlingvolgsysteem. Dit is momenteel ESIS ,OAS Dotcomschool en Eduscoop. Het is per school verschillend welke modules en onderdelen van Esis, Dotcomschool en Eduscoop gebruikt worden. Bovenschools is er geen centrale module afgesloten voor het genereren van data.