Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg: verduurzamen voormalige LTS (Venlo)

Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg uit Venlo heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De aanbesteding heeft als doel om te komen tot een partner (DBM + Energie) voor het “Verduurzamen en herbestemmen van de voormalige LTS te Venlo”. Vanuit de vraagspecificatie wordt de markt gevraagd, in samenwerking met Onderwijsgroep Buitengewoon, te tot komen tot het ontwerp, de realisatie en het uiteindelijke onderhoud en de energieprestatie van de toekomstige huisvesting voor een periode van 25 jaar. Het betreft een duurzame inpassing van een bestaand onderwijsgebouw uit 1956 (beeldbepalend; geen monument) voor de scholen Wildveld (huidige locatie) en Velddijk (locatie in Tegelen). De juiste balans tussen Onderwijsconcept – Flexibiliteit – en Duurzaamheid (o.a. energieneutraal en C2C) wordt hierbij gewaardeerd. Vanuit Onderwijsgroep Buitengewoon wordt de partner geïnspireerd in het C2C denken.

Meer informatie vind je hier