Stichting Stimulansz gaat gemeente Venlo juridisch ondersteunen voor ruim 225 mille

Korte omschrijving van de aanbesteding
De gemeente Venlo heeft behoefte aan actuele, juridische kennis en ondersteuning op het terrein van de diverse wetten die ze moet uitvoeren. Opdrachtgever zoekt een leverancier die, digitaal via een ‘webhosted’ oplossing, actuele juridische kennis en ondersteuning kan bieden op het terrein van de inhoud en uitvoering van: de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Door de decentralisatie van taken binnen het zogenoemde ‘sociaal domein’ naar gemeenten neemt de behoefte aan deze vorm van ondersteuning toe. Een digitaal handboek is, voor het werken door de uitvoerders van de wetten, onmisbaar.

De aanbesteding werd verdeeld in twee percelen die ieder 113.211 euro waard zijn. Er was maar 1 inschrijver op de aanbesteding.

Stimulansz is een stichting zonder winstoogmerk.