Stichting Zuyd Hogeschool: Levering en beheer van Print, Kopieer en Scanfaciliteiten ten behoeve van Zuyd Hogeschool

Stichting Zuyd Hogeschool uit Heerlen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Zuyd heeft met deze aanbesteding als doel om een print, scan en kopieer faciliteit aan te bieden aan al haar medewerkers, studenten en overig aan Zuyd gebonden personen. Hierbij legt Zuyd de nadruk op het beschikbaar hebben van de functionaliteiten en niet op het beheer van het machinepark. In deze aanbesteding is dit vertaald naar een concept waarbij de inschrijvers wordt gevraagd om tegen een maximaal tarief per tik de gewenste functionaliteiten aan te bieden.

Meer informatie vind je hier