Stichting Zuyd Hogeschool in Heerlen heeft een aanbesteding uitgezet voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van het afval op de locaties.

Globaal dient de inschrijver rekening te houden moet onderstaande hoeveelheden afval:

• Bedrijfsafval 289.111 kg/jaar;

• Kunststof verpakkingsafval 5.964 kg/jaar;

• Ongesorteerd papier/karton 89.744 kg/jaar;

• Archief (papier) 11.268 kg/jaar.

De looptijd bedraagt 36 maanden met kans op verlenging van de opdracht. Wat betreft de kwaliteitscriteria is de verhouding kwaliteit (70) en prijs (30).

De inschrijftermijn voor deze aanbesteding loopt tot 10 september 2018 14:00 uur.