Sweco Nederland B.V. uit Eindhoven levert Waterschap Roer en Overmaas hydroloog

Het bureau Sweco Nederland B.V. uit Eindhoven levert het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard een hydroloog voor 77,50 euro per uur.

In totaal schreven drie bedrijven in op de aanbesteding. Geselecteerd werd op de economisch meest voordelige inschrijving.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Waterschap Roer en Overmaas zorgt in Midden- en Zuid-Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon en voldoende water. De organisatie bestaat uit een directie, 5 afdelingen, 2 stafunits en een stafteam.

De afdeling Beleid, Onderzoek en Advies is één van de vijf afdelingen van het waterschap en voert hydrologisch en ecologisch onderzoek uit en bereidt het beleid op het gebied van integraal waterbeheer voor.Verder adviseert de afdeling medewerkers, gemeenten, agrariërs en andere organisaties over het beheer van de waterketen en het watersysteem.

Wij opzoek naar een hydroloog die tijdelijk het team hydrologie komt versterken voor de uitvoering van het project BOOST.   In het project BOOST (Beschermingsprogramma regionale overstromingen en wateroverlast in stedelijk gebied) worden voor 39 knelpuntgebieden maatregelen voorbereid en uitgevoerd om de bescherming tegen wateroverlast te verhogen naar een beschermingsniveau van 1:100. Waar een beschermingsniveau van 1:100, op basis van kosten-batenanalyse of landschappelijk, niet volledig haalbaar blijkt te zijn dient het maximaal haalbare beschermingsniveau gerealiseerd te worden. Gelet op het kosten-baten-aspect en om de landschappelijke impact beperkt te houden wordt vooral gezocht naar innovatieve, brongerichte en robuuste maatregelen.

De opdracht bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen en het adviseren en begeleiden van externe partijen bij de uitvoering van hydrologische modelberekeningen voor het project BOOST. Hierbij wordt gebruik gemaakt van neerslag-afvoermodellen (HBV) en hydraulische modellen (Sobek). Je bent verantwoordelijk voor de hydrologische inbreng bij de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten en bij vergunningverlening.