Tiels bedrijf gaat brandweermaterieel Veiligheidsregio Noord-Limburg keuren en onderhouden

De aanbesteding omvat het leveren van de benodigde dienstverlening ten behoeve van het keuren en onderhouden van het volgende materieel:
Tankautospuit: 40 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
Snel Interventie Voertuig: 9 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
Hulpverleningsvoertuig: 7 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
Ontsmettingshaakarmbak: 2 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
Gevaarlijke Stoffen haakarmbak: 2 stuks (exclusief ademluchttoestellen en maskers)
Commando Haakarmbak: 2 stuks
Verzorgingshaakarmbak: 1 stuks
THV-aanhangers: 4 stuks
Verlichtings Haakarmbak: 1 stuks
Naast deze lijst liggen er verspreid over de diverse kazernes nog losse items zoals oefengereedschap en werkplaatsgereedschap.

Hoeveel de aanbesteding waard is werd niet bekend gemaakt.