To Interface Projects (Vught) levert contractmanager aan Waterschap (125 euro / uur)

In totaal schreven 11 bedrijven in op de klus. Kwaliteit (80%) en prijs (20%) waren de gunningscriteria.

Beschrijving van de opdracht:
Het Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het werkgebied. Het waterschap zorgt voor de veiligheid achter de dijken, de waterhuishouding en schoon oppervlakte water. De primaire, besturende en ondersteunende processen van het waterschap zijn ondergebracht in de (vijf) programma’s Waterkering, Watersysteem, Vergunningen & Handhaving, Bestuur, Communicatie & Veiligheid en Bedrijfsvoering. Het Programma Waterkeringen is opgebouwd uit het project Dijkversterking en het proces Waterkeringen (beheer). Binnen projecten Dijkversterking wordt invulling gegeven aan een omvangrijk dijkversterkingsprogramma. Hierbij is de opgave om circa 70 km. dijken te versterken tot het wettelijke beschermingsniveau. Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft een dijkversterkingsprogramma voor HWBP-projecten in voorbereiding, dat uiterlijk 2024 uitgevoerd moet zijn. Hiertoe is een Programmaplan opgesteld (april 2015). Het bestuur van WPM voorziet of voelt een risico van niet-tijdige realisatie van een deel van het HWBP-dijkversterkingsprogramma. Het bestuur heeft daarnaast een gewijzigd beeld gekregen van de urgentie en heeft een nieuwe doelstelling geformuleerd. Het HWBP-dijkversterkingsprogramma dient nu in 2020 gereed te zijn. We zoeken een Contractmanager HWBP die het contractmanagement van het gehele HWBP programma organiseert, zodanig dat realisatie van de doelstellingen en ambities van het dijkversterkingsprogramma op een beheerste wijze tot stand komt. Als CM ben je verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van het totale inkoop- en contractmanagementproces. Dit betreft dus zowel de realisatie als de ingenieursdiensten en het inkoop- en contractmanagement van alle ondersteunde mensen, systemen en producten. – Je geeft leiding aan het contractmanagementteam en neemt als IPM-rolhouder deel aan het programma-MT – Je bent aanspreekpunt en sparringspartner voor de programma manager en IPM-rolhouders – Voorbereiding, aanbesteding en realisatie van de realisatiecontracten voor het totale programma HWBP – Contractbeheersing van alle contracten Voorbereiden, onderhandelen en implementeren van contractmutaties.