Topgrass (Sint-Oedenrode) wint opdracht aanleg twee kunstgrasvelden (Heer/Maastricht)

Het realiseren van de twee kunstgrasvelden voor sportpark Heer aan Laan in den Brink in Maastricht levert het bedrijf 972.235 euro op.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
– het verwijderen van vervuilde grond en slakkenlaag;
– het verrichten van grondwerken en inrichten gronddepots;
– het aanbrengen van sportveld verlichting;
– het aanbrengen van riolering;
– het aanbrengen van kolk- en huis-aansluitingen;
– het aanbrengen van elementenverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– het aanbrengen van een tweetal kunstgras voetbalvelden;
– het aanbrengen van straatmeubilair;
– het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
– het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen.
– werkzaamheden op aanwijzing van de directie.