De gemeente Venlo heeft 111 ticketautomaten en 5 betaalautomaten op parkeerterreinen. Voor het ledigen ervan, het transport, het tellen en het storten van de parkeergelden werd een bedrijf gezocht.

De opdracht werd gegund aan G4S Cash Solutions uit Utrecht, de enige inschrijver op dit eerste perceel van de aanbesteding. De waarde van de opdracht is € 74.824,-.

De twee andere percelen van de aanbesteding – waardetransport ten behoeve van sportaccommodaties en ten behoeve publieke dienstverlening – werden niet gegund.