Unit4 Business Software B.V. enige inschrijver financieel systeem Veiligheidsregio Limburg-Noord

Unit4 Business Software B.V. uit Utrecht is de enige inschrijver geweest op een aanbesteding van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in Venlo.

Het gaat om leveren van een financieel stuur-systeem.

Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw): 365 000,00 euro.

Het gaat om  het beschikbaar hebben van stuurinformatie die geschikt is voor zowel de interne sturing als de externe verantwoording van de organisatie. Het financieel systeem is de bronregistratie voor de uitvoering van de Planning & Control cyclus en ondersteunt de uitvoering van het budgetbeheer. De diverse processen binnen de financiële administratie en de P&C-cyclus worden zoveel als mogelijk digitaal, geautomatiseerd en gestroomlijnd uitgevoerd op basis van de criteria juistheid, volledigheid, tijdigheid en rechtmatigheid.

Uit de aanbesteding:

Een goede control-omgeving staat of valt met het beschikbaar zijn van onder andere betrouwbare financiële informatie. In de afgelopen periode is gebleken dat de systemen die hiervoor momenteel in gebruik zijn hier onvoldoende aan bijdragen. In 2016 heeft dit geleid tot een verbeterplan financiën, dat is opgesteld in samenwerking met de afdelingen Bedrijfsondersteuning (financiële administratie) en de P&C- tak binnen de Concernstaf.

Een van de concrete punten uit het verbeterplan betreft de vervanging van de huidige financiële systemen dat gebruikt worden voor het registreren van financiële informatie en het opstellen van financiële rapportages.

1400 medewerkers

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een gemeenschappelijke regeling van en voor de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg die haar oorsprong kent in de Wet op de Veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en de openbare gezondheidszorg binnen de regio beter te organiseren. Als samenwerkende partij van en voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg biedt de Veiligheidsregio diensten aan op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer, GGD/gezondheid en sociale veiligheid. De missie van de VRLN is: ‘samen meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid in Limburg-Noord´. Binnen de VRLN zijn ca. 1.400 medewerkers actief: ongeveer 600 medewerkers en 800 vrijwilligers (brandweer).