Van Beers Hoogeloon wint aanbesteding Steinerbos voor bijna 1 miljoen euro

De totale waarde van de opdracht is 961.000 euro. De opdracht betreft het onderhoud en de herinrichting van de recreatievijver en het omliggend gebied in het Steinerbos te Stein.

Het werk dat het Brabantse aannemingsbedrijf in de grond- weg en waterbouw mag gaan uitvoerenbestaat in hoofdzaak uit:

– het schonen van het terrein (ca. 331 are);
– het verwijderen van verhardingen (ca. 1635 m2);

– het opsporen, identificeren en veiligstellen conventionele explosieven (CE):
o het uitvoeren van oppervlakte detectie (analoge methode) en handmatig verwijderen van gemeten verstoringen;
o het digitaal inmeten en op tekening uitwerken van gemeten verstoringen op grotere diepte;
o het laagsgewijs ontgraven van grond ter hoogte van gemeten verstoringen op grotere diepte;
o het gecontroleerd ontgraven van grond binnen verdachte locaties waar detectie vanwege verstoring uit omgeving niet mogelijk is;
o het identificeren van aangetroffen explosieven, het tijdelijk veiligstellen van de situatie en het assisteren van de EOD bij ruiming en vernietiging van aangetroffen conventionele explosieven (CE);
o het toepassen van een Voorziening Tijdelijke munitie Opslag en bouwhekken;
o het opstellen van rapportages voor de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;
– het uitvoeren van baggerwerkzaamheden (ca. 3.400 m3, ‘vaste’ m3 in vijverbodem);
– het verwijderen en aanbrengen van grondkerende constructies (beschoeiingen, etc.) (ca. 675 m1, houten beschoeiingen);
– het uitvoeren van grondwerken (ca. 1.600 m3);
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– het verwerken van funderingen (ca. 3.100 m2);
– het aanbrengen van verhardingen (ca. 2.650 m2);
– het uitvoeren van bijkomende werken (ca. 70 m1 vlonder á 2m breed);
– het onderhouden van de werken (12 maanden civieltechnisch, 36 maanden cultuurtechnisch).