Van Gansewinkel en M. van Happen Transport winnen aanbesteding Peel en Maas

Korte beschrijving van de aanbesteding:
De gemeente Peel en Maas wil d.m.v. deze aanbesteding komen tot overeenkomsten met ondernemingen, die binnen de eisen en wensen die zijn beschreven in de aanbestedingsdocumenten de navolgende afvalstromen van het milieupark Peel en Maas afvoeren en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwerken of laten verwerken:
– Grof huishoudelijk afval
– B-hout
– C-hout
– Puin
– Asbest
– Dakleer
De opdrachtnemers dienen bovendien de benodigde containers ter beschikking te stellen.
De overeenkomsten hebben een looptijd van in beginsel 1 jaar. De overeenkomsten kunnen optioneel driemaal verlengd worden met een periode van één jaar. De maximale looptijd bedraagt derhalve 4 jaar.

De waarde van de opdracht is 1.568.000 euro. Het perceel dat Van Gansewinkel gegund is, is 38.000 euro waard. De overige percelen zijn aan M. van Happen Transport gegund.