Vandervalk+degroot uit het Zuid-Hollandse Poeldijk heeft de aanbesteding voor het reinigen van Midden-Limburgse kolken in de wacht gesleept. Er schreven zich vier bedrijven voor de opdracht in. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van € 581.845,03.

Met deze aanbesteding be-oogden vijf Midden-Limburgse gemeenten één overeenkomst aan te gaan met één dienstverlener voor het reinigen van de kolken in de gemeenten Echt-Susteren, Leudal (RD Maasland), Maasgouw (RD Maasland), Peel en Maas en Roermond. Het gaat om het reinigen van 280.000 straat- en trottoirkolken en 15 kilometer lijnontwateringsgoten.

Het betreft een RAW-Raamovereenkomst waarbij de gemeenten afzonderlijk deelopdrachten verstrekken. De raamovereenkomst kan – na de initiële looptijd van 24 maanden – tweemaal verlengd worden met 12 maanden.