Venray laat voor 120.000 euro oud papier ophalen

De opdracht is goed voor 120.000 euro. Behalve het inzamelen en transporteren is Van Munster ook verantwoordelijk voor het vermarkten van het oud papier. De opbrengsten hiervan vloeien terug naar de gemeente Venray. Hoeveel de opbrengsten zullen zijn, is niet bekend.

Korte beschrijving van de opdracht:
De gemeente Venray gaat over tot de aanbesteding van de inzameling, transport en vermarkting van het huishoudelijk papier en karton in de gemeente Venray. Hierbij stelt zij zich ten doel om, gelet op de in de Wet milieubeheer opgelegde algemene zorgplicht, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, de gescheiden inzameling van huishoudelijk oud papier en karton (OPK), in stand te houden.