Vijf bedrijven (geen enkel Limburgs) leveren/plaatsen speeltoestellen in Venlo

In totaal schreven negen bedrijven in op de aanbesteding. Of hier ook Limburgse bedrijven bij waren, is niet bekend.

Uit de opdrachtbeschrijving in de aanbesteding blijkt dat in de gemeente Venlo momenteel ruim 1600 speeltoestellen geplaatst zijn. Deze speeltoestellen bevinden zich in ongeveer 256 speelplekken. Dit zijn speelplekken op blok, buurt en wijkniveau. Deze verdeling stamt nog uit het oude speelruimte beleidsplan. Nieuwe speelvoorzieningen op blokniveau zijn echter al enige jaren niet meer wenselijk. In de geldende ‘Richtlijn Speelplekken’ die tevens een belangrijke bijlage vormt bij deze leidraad wordt beschreven dat de gemeente Venlo de visie heeft om te investeren op speelvoorzieningen op buurt- en wijkniveau en om blokspeelplekken middels een sterfhuisconstructie te laten vervallen.
Deze trend is inmiddels ingezet en bepaald mede waar de jaarlijkse investeringen in het areaal van de speelvoorzieningen worden ingezet.

De bedrijven die mogen leveren en plaatsen in Venlo zijn: Boer Speeltoestellen uit Nieuwendijk, Kompan uit Waardenburg, Nijha uit Lochem, Proludic uit Mill en Yalp uit Goor. Het betreft contracten van drie jaar.