Volta Limburg voor 1,2 miljoen euro aan de slag in Schinnen

De aanbesteding betreft de aanleg, het onderhoud, het beheer en het verlenen van 15 jaar service aan PV installaties die in opdracht van de gemeente Schinnen worden aangelegd. Tevens maakt ook de facturering van de maandelijkse tarieven aan de deelnemende burgers deel uit van deze aanbesteding.

Een PV-installatie (van het Engelse ‘Photo-Voltaic’) is een installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit.

Gunningscriteria waren: plan van aanpak (60%) en prijs (40%). In totaal omhelst de opdracht een waarde van 1,2 miljoen euro.