Vos Logistics Uithoorn B.V. gaat slib Waterschapsbedrijf Limburg van Susteren naar ENCI vervoeren

Het vervoersbedrijf gaat nu voor het Waterschapsbedrijf Limburg in Susteren gedroogd rioolslib afvoeren naar de ENCI. Daar wordt het gebruikt om de ovens te stoken en dient het slib als grondstof voor cement, onder meer ter vervanging van het gebruik van de schaarse mergel.

Prijzen van het contract zijn niet bekendgemaakt. Het Waterschapsbedrijf heeft geselecteerd op prijs. Het contract begint op 1 februari 2016 en loopt, bij verlengingen, door tot en met 2019. In de aanbesteding wordt al gemeld dat er niet veel vervoersbedrijven zijn die gedroogd slib afvoeren. Het Waterschapsbedrijf spreekt de verwachting uit dat er “minder dan tien” bedrijven inschrijven op de openbare procedure.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het Waterschapsbedrijf Limburg, verder aan te duiden als het WBL, is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de twee Limburgse Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater behartigt. Dit doen we door het Limburgse huishoudelijk en industrieel afvalwater te transporteren naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Hier wordt het afvalwater gezuiverd, waarna het wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Het zuiveringsbedrijf is de unit van het WBL die deze taak verzorgt. Hiervoor beschikt het WBL over 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), 6 slibontwateringsinstallaties (soi’s), diverse rioolgemalen, een kantoorgebouw en een installatie voor slibdroging.

Bij het drogen van het slib op de slibdrooginstallatie ontstaan slibkorrels (granulaat) met een drogestof gehalte groter dan 90%. Deze aanbesteding heeft betrekking op het transport van het gedroogd zuiveringsslib (granulaat) vanaf de slibdroger van WBL naar de ENCI.

De inzet van het materiaal gebeurt tweeledig: als brandstof voor de grote oven voor de bereiding van het halffabricaat (portlandcement)klinker en als grondstof ter vervanging van de schaarse mergel en toeslagstoffen.