Waterschap Limburg zoekt bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Waterschap Limburg uit Roermond heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei zijn per januari 2017 gefuseerd tot Waterschap Limburg. Binnen de waterschappen heeft afstemming plaatsgevonden om de bedrijfskleding, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, schoeisel inclusief de reparatie en de reiniging van de bedrijfskleding op te nemen in de producten en diensten catalogus binnen het Team Informatievoorziening en Facilitaire zaken van Waterschap Limburg, om dit richting de medewerkers te faciliteren.

De hoofddoelstelling is de medewerkers van Waterschap Limburg efficiënt, effectief en professioneel te faciliteren in bedrijfskleding, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, schoeisel inclusief de reparatie en de reiniging van de bedrijfskleding. Hierbij is het belangrijk dat facilitaire zaken ontzorgd wordt in het inkoopproces van bestelling tot facturatie.

Meer informatie vind je hier