Waterschap Limburg: Europese openbare aanbesteding aanschaf standaard kantoormeubilair inclusief bijbehorende diensten

Waterschap Limburg uit Roermond heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Waterschap Limburg is per 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen het Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. In de huidige situatie is Waterschap Limburg in Sittard en in Venlo gehuisvest, waarbij gebruik wordt gemaakt van een flexibel werkplek concept. Waterschap Limburg zal vanaf 1 september 2017 gebruik gaan maken van kantoorruimten in een bestaand pand in Roermond, waar momenteel haar zusterbedrijf, Waterschapsbedrijf Limburg, is gehuisvest. In de huidige situatie is gebleken dat het huidige kantoormeubilair grotendeels niet meer voldoet aan de huidige normen en is afgeschreven. Om flexibel werkplek concept vorm te geven heeft de aanbestedende dienst adviseurs gecontracteerd. Dit heeft geresulteerd in dit voorliggend document en bijbehorende bijlagen. Naast een nieuwe inrichting is de behoefte ontstaan om het onderhoud en de service rondom het kantoormeubilair mee te nemen in deze aanbesteding.

Meer informatie vind je hier