Evenals andere waterschappen gebruikt Waterschap Limburg ArcGIS-software van Esri Nederland B.V. als geografisch informatiesysteem (GIS). Deze ArcGIS-software bestaat uit verschillende onderdelen en deze onderdelen samen vormen het ArcGIS-platform.

Het ArcGIS-platform is sinds 2012 in gebruik geweest bij Waterschap Limburg. Het ArcGIS-platform biedt alle functionaliteit waarmee kaarten en ruimtelijke analyses geïntegreerd kunnen worden in de bedrijfssystemen, dashboards en rapportagesystemen van Waterschap Limburg. Bij Waterschap Limburg bestaat de behoefte om het werken met het huidige GIS-systeem te continueren. Het bestaande GIS-systeem is gebaseerd op de ESRI ArcGIS software, waarbij dezelfde leverancier de tegenpartij vormt. Ter continuering is de overeenkomst voor gebruik en onderhoud voor een periode van 3 jaren opnieuw met Esri Nederland B.V. afgesloten. De totale waarde van deze aanbesteding (exclusief btw) bedraagt 544.500,- euro.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) deelt informatie over de leidingen via een kaart met de brandweereenheden (die onder Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) vallen) in haar verzorgingsgebied. Hierdoor heeft de brandweer meteen inzicht in welke brandkranen het effectiefst te gebruiken zijn bij een brand en welke ze niet meer kunnen gebruiken. Het is slechts één van de voorbeelden van digitale kaarten die door WML gemaakt zijn om samenwerken in de keten te faciliteren.

Vanuit de organisatie en vanuit de keten is er veel bewondering voor wat de digitale kaarten opleveren. Door data van WML te delen met veiligheidsregio’s, waterzuiveringsschap, provincies en gemeenten hebben alle partijen een eenduidig beeld. In de toekomst wil WML nog meer kaarten delen met de verschillende ketenpartners.