Waterschap Limburg houdt een aanbesteding voor de herinrichting van de Rode Beek in Susteren. Daar dienen onder andere bestaande kades worden opgehoogd en nieuwe kades worden aangelegd. Tevens moeten er maatregelen voor hoogwaterbescherming worden gerealiseerd bij de Dieterdermolen en Volmolen. Deze behelzen de sloop van de huidige brug en het aanbrengen van betonnen kokers met geautomatiseerde schuiven. De beek wordt op een natuurvriendelijke manier heringericht en voorzien van nieuwe groenelementen.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan tot 11 september 2018, 12.01 uur.