Waterschap Roer en Overmaas: Herinrichting Geleenbeek deelgebied

Waterschap Roer en Overmaas uit Sittard heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het werk betreft diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden, voornamelijk bestaande uit het uitvoeren van grondwerk, het aanleggen van transportriool, aanleg bergbezinkbassin, het plaatsen van bruggen en duikers, en het aanbrengen van beplanting en rasters.

Meer informatie vind je hier