Waterschap Roer en Overmaas investeert voor dik 2 ton in ICT hardware

Central Point Nederland  mag voor 221.500 euro aan ICT hardware leveren bij het Waterschap Roer en Overmaas. Het Amstelveens bedrijf werd de opdracht gegund boven drie andere aanbieders. De gunningscriteria prijs en kwaliteit wogen even zwaar mee (50%).