Waterschapsbedrijf Limburg: Dakwerkzaamheden

Waterschapsbedrijf Limburg uit Roermond heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het WBL wil een Raamovereenkomst Dakwerkzaamheden sluiten, met als doel alle werkzaamheden aan het dakvlak in de breedste zin van het woord te borgen, namelijk:

– Periodiek onderhoud: Het jaarlijks reinigen van een door de Opdrachtgever nader te bepalen aantal dakvlakken;

– Correctief onderhoud: het op verzoek van de Opdrachtgever herstellen van aangetroffen incidentele of structurele gebreken om de levensduur van het dak te verlengen en functionaliteit te optimaliseren;

– Renovatiewerkzaamheden: Het op verzoek van de Opdrachtgever aanbrengen van een nieuwe dakbedekking en aansluitingen

over het gehele betreffende dakvlak;

– Calamiteiten: Onder calamiteiten wordt verstaan het oplossen van daklekkages op basis van een telefonische of

een melding per e-mail. Ook andere gemelde storingen in de ruimste zin van het woord vallen

hieronder;

– Dakveiligheid: Het aanbrengen van permanente dakveiligheid en daktoegangen.

Meer informatie vind je hier