Waterschapsbedrijf Limburg: Hardware, support en monitoring IT-infrastructuur

Waterschapsbedrijf Limburg uit Roermond heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het WBL wil met deze aanbesteding:

– een Raamovereenkomst sluiten voor de levering van hardware (perceel 1). Met hardware wordt in

deze bedoeld de servers, storage en back-up ten behoeve van de On-premise oplossing van het

WBL te Roermond;

– een Dienstverleningsovereenkomst sluiten voor de support en monitoring van de centrale ITinfrastructuur

/ de On-premise oplossing (perceel 2).

Meer informatie vind je hier