Waterschapsbedrijf Limburg: Transport en verwerking ontwaterd zuiveringsslib

Waterschapsbedrijf Limburg uit Roermond heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze aanbestedingsprocedure is er op gericht om één overeenkomst te sluiten voor het transport van het mechanisch Ontwaterd Zuiveringsslib en de verwerking van het mechanisch Ontwaterd Zuiveringsslib dat niet gedroogd wordt op de eigen slibdrooginstallatie te Susteren.

In het beschrijvend document wordt toegelicht welke diensten binnen de werking van de te sluiten overeenkomst vallen. Daarnaast worden de procedure van aanbesteding, de voorwaarden en uitgangspunten voor deelname en de geëiste geschiktheid van partijen beschreven.

Meer informatie vind je hier