Momenteel heeft Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) overeenkomsten met verschillende ondernemers voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan 4 warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Voor deze WKK’s lopen de huidige overeenkomsten af (of zijn al afgelopen) en eventuele verlengingen zijn niet mogelijk. Dit is de aanleiding om een nieuwe aanbestedingsprocedure te gaan volgen.
Deze aanbesteding richt zich op het contracteren van twee opdrachtnemers die WBL kan voorzien in de behoefte aan het uitvoeren van onderhoud en revisies aan de betreffende 4 WKK’s.

De opdracht is opgedeeld in twee percelen.
Perceel 1: 1 WKK op de RWZI in Venray
Perceel 2: 2 WKK’s op de RWZI in Roermond en 1 WKK op de RWZI in Susteren

De activiteiten bestaan uit:
a. Het opstellen van een onderhoudsplan per WKK;
b. Het uitvoeren van inspecties;
c. Het uitvoeren van onderhoud;
d. Het uitvoeren van reparaties;
e. Het uitvoeren van revisies;
f. Het 24/7 bereikbaar zijn voor storingsmeldingen;
g. Het oplossingen van storingen;
h. Het up to date houden van de besturingsprogramma’s;
i. Het verwijderen van gedemonteerde (onder-) delen en verpakkingsmaterialen;
j. Het in detail informeren van opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden middels een digitale rapportage;
k. Het op verzoek van opdrachtgever verstrekken van een digitaal overzicht (digitaal logboek) van uitgevoerde werkzaamheden.

De waarde van de opdracht per perceel, per jaar is geraamd op:
Perceel 1: tussen €20.000,- en €30.000,-
Perceel 2: tussen de €150.000,- en €190.000,- exclusief BTW.

De looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst is voor bepaalde tijd en is in eerste instantie voor 2 jaar. De Dienstverleningsovereenkomst vangt aan op 01-11-2018 en eindigt op 31-10-2020.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan tot 5 september 13.00 uur.