Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het inspecteren, onderhouden en repareren van haar verwarmingsinstallaties. De opdracht heeft betrekking op 40 verwarmingsinstallaties die op 19 verschillende locaties in gebruik zijn. De opdracht heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Aansluitend kan het contract met twee jaar worden verlengd tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities.

Gunningscriteria zijn kwaliteit (60%) en prijs (40%).

Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot 1 juni a.s. om 13.00 uur.