Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het transport van 19.000 ton gedroogd zuiveringsslib per jaar. De hoeveelheid is een indicatie.

De opdracht heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Aansluitend kan het contract twee keer verlengd worden (respectievelijk 3 en 2 jaar).

Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot 25 april a.s. om 13.00 uur.