De gemeente Peel en Maas is mede namens de gemeenten Echt-Susteren en Roermond en de Reinigingsdienst Maasland op zoek naar een dienstverlener voor het reinigen van de kolken in de gemeenten Echt-Susteren, Leudal (RD Maasland), Maasgouw (RD Maasland), Peel en Maas en Roermond.

Het betreft een RAW-Raamovereenkomst waarbij de gemeenten afzonderlijk deelopdrachten verstrekken. De werkzaamheden hebben betrekking op het reinigen van circa 280.000 straat- en trottoirkolken en het reinigen van circa 15.000 meter lijnontwateringsgoten. De raamovereenkomst kan – na de initiële looptijd van 24 maanden – tweemaal verlengd worden met 12 maanden.

Inschrijven op deze aanbesteding kan tot 25 mei om 12:00 uur.