De gemeente Heerlen heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de openbare ruimte op de plaat en aan de zuidkant voor het project Maankwartier te Heerlen.

De aanvang van de opdracht is 9 juli 2018 en de einddatum is vastgesteld op 25 november 2019.

Beschrijving van de aanbesteding:

Opruimingswerk ca. 5.000 m2
Grondwerk ca. 10.000 m2
Riolering (o.a. krattensysteem ca. 4.000 m2)
Stijgpunten (trappen, hardsteen) ca. 20 st
Verhardingen en funderingen ca. 14.000 m2
Terreininrichting (o.a. diverse straatmeubilair, waterpartij, fietsvoorzieningen, hekwerken)
Installatie- en bouwkundige voorzieningen (met betrekking tot o.a. waterpartij,
wegdekverwarming, dilatatievoegen, ondergrondse afvalinzameling en keermuren)
Groenvoorzieningen ca. 2.000 m2
Verkeersmaatregelen
Afstemming en coördinatie met andere (bouw)partijen
Inrichten, instandhouden en verwijderen depot
Er dient rekening gehouden te worden met een gefaseerde uitvoering

Inschrijven op deze aanbesteding kan tot 16 april 12.00 uur.