Wiertz Company (Kerkrade) gaat payrolling verzorgen voor Movare

Wiertz Company uit Kerkrade heeft de aanbesteding gewonnen om de payrolling voor onderwijsstichting Movare (Kerkrade) te verzorgen. In totaal schreven vijf bedrijven in op de aanbesteding. Gunningscriteria waren kwaliteit (60%) en prijs (40%).

MOVARE geeft momenteel ca. 1 miljoen euro per jaar uit aan payrolling en de opdracht betreft de inzet van ca. zestien FTE. Naar verwachting zullen de kosten van payrolling gedurende de contractperiode drastisch afnemen naar 400.000 euro per jaar. De looptijd van het contract is vier jaar.

Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 48 scholen met ruim 52 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 44 ‘reguliere’ basisscholen, 3 basisscholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

De onderwijsstichting heeft 1.043 medewerkers in dienst (peildatum 1 juli 2017) waarvan 929 medewerkers in vaste dienst. Movare heeft het grootste deel van de vervangingen geregeld door min-max contracten (dit betreft 74 medewerkers van de 1.043).