Wijzenbeek Beroepskleding (Heerlen) levert bedrijfskleding voor Waterschap Limburg

Gunningscriteria waren kwaliteit (70%) en prijs (30%). Laagste uitgebrachte offerte was 81.000 euro; de hoogste 98.000 euro. Hoe hoog de offerte van Wijzenbeek Beroepskleding was, is niet bekend gemaakt.

De aanbesteding was gesplitst in twee percelen. Wijzenbeek won beide. Perceel 1 betreft het leveren van bedrijfskleding, schoeisel en PBM wordt volledig uitgevoerd door firma Wijzenbeek. Perceel 2 betreft de reiniging en reparatie van bedrijfskleding wordt door firma Wijzenbeek uitbesteed aan firma Westrom als zijnde onderaannemer.

Korte beschrijving aanbesteding:
Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei zijn per januari 2017 gefuseerd tot Waterschap Limburg. Binnen de waterschappen heeft afstemming plaatsgevonden om de bedrijfskleding, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, schoeisel inclusief de reparatie en de reiniging van de bedrijfskleding op te nemen in de producten en diensten catalogus binnen het Team Informatievoorziening en Facilitaire zaken van Waterschap Limburg, om dit richting de medewerkers te faciliteren.

De hoofddoelstelling is de medewerkers van Waterschap Limburg efficiënt, effectief en professioneel te faciliteren in bedrijfskleding, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, schoeisel inclusief de reparatie en de reiniging van de bedrijfskleding. Hierbij is het belangrijk dat facilitaire zaken ontzorgd wordt in het inkoopproces van bestelling tot facturatie.

In de gewenste situatie worden de kosten voor het vervangen van de jassen van de dijkwachtorganisatie geschat op €60.000,- incl. BTW. De jaarlijkse vervangingskosten van bedrijfskleding, Persoonlijke Beschermingsmiddelen en schoeisel inclusief reparatie wordt geschat op €38.000,- incl. BTW, deze zijn gelijk aan de huidige situatie.

De jaarlijkse kosten voor het reinigen van bedrijfskleding zal verdubbelen, aangezien alle medewerkers van de aanbestedende dienst gefaciliteerd worden in het reinigen van bedrijfskleding. De jaarlijkse kosten voor het reinigen van bedrijfskleding worden geschat op €16.400,- excl. BTW, €20.000,- incl. BTW.