Willems Bouwbedrijf (Venlo) wint aanbesteding bouw sporthal Venlo; 2 miljoen euro

De waarde van de aanbesteding is 2.010.000 euro.

Beschrijving van de opdracht:
In Venlo-Zuid is een toenemende behoefte aan vierkante meters sportzaal voor het sportonderwijs van met name het basis- en speciaal onderwijs. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen dienen een aantal bestaande accommodaties te worden verbeterd en moeten extra vierkante meters worden gerealiseerd. De bestaande gymzaal aan de Pastoor op Heijsstraat is afgeschreven en wordt daarom vervangen door een nieuwe dubbele gymzaal (sportzaal) waardoor tevens meer capaciteit en mogelijkheden ontstaan voor het sporten van zowel scholen als verenigingen in de wijk. Hierbij heeft de gemeente Venlo een hoog ambitieniveau op het gebied van Cradle to Cradle (C2C) en wil daarmee graag een voorbeeldfunctie vervullen.

Doelstellingen van dit project zijn:
1. het realiseren van een gezonde, prettige leer- en sportomgeving, ontworpen en
gerealiseerd vanuit de C2C-benadering waaronder:
a. het realiseren en gebruiksklaar opleveren van een nieuwe C2C-geïnspireerde
sportzaal van ca. 1.200 m2 bruto vloeroppervlak
b. het realiseren en inrichten van de direct aangrenzende C2C-geinspireerde
openbare buitenruimte met 24 parkeerplaatsen, rekening houdend met de C2C- uitgangspunten van het project

De C2C-ambitie dient maximaal gerealiseerd te worden binnen de gestelde financiële kaders. Daarnaast dient te worden aangesloten op het ontwerp van de Cradle to Cradle geïnspireerde basisschool de Zuidstroom. De focus ligt in het bijzonder op schone energie, materialen en gezondheid. Daar waar synergievoordelen gehaald kunnen worden door de C2C-thema’s slim met elkaar te verbinden heeft dat vanzelfsprekend de voorkeur. De sportzaal wordt gezien als leermiddel voor kinderen, leerkrachten en omwonenden.