Aanblijven corrupte directeur OML: Roerdalen overweegt vertrek uit samenwerking

Roerdalen verwoordde haar standpunt gisteren in onderstaand persbericht:

Op 20 juli 2016 organiseerde de Raad van Commissarissen van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV, OML, een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Tijdens deze vergadering vroeg de raad de betrokken gemeenten om een standpunt in te nemen omtrent de huidige directeur van OML.

Het college van de gemeente Roerdalen heeft in de afgelopen periode gezamenlijk een eigen standpunt bepaald over de positie van de directeur van OML. Het college van de gemeente Roerdalen is van mening dat de door de rechter uitgesproken bewezenverklaring en veroordeling op het gebied van omkoping niet verenigbaar is met de positie van directeur van een organisatie die aan de gemeente is gekoppeld. Het gaat hierbij om het principe van integere overheid. De gemeente is van mening dat alleen door het handhaven van zo’n principe het vertrouwen bij de samenleving kan blijven bestaan. De RvC en de bestuurlijke vertegenwoordigers van de overige gemeenten zijn al in juli over het Roerdalens standpunt geïnformeerd.

De aandeelhouders hebben samen met de RvC op 23 augustus een standpunt bepaald. Dit standpunt wijkt af van de visie van Roerdalen. Het college van Roerdalen betreurt dat.

Directeur Tilman Schreurs werd in het proces Van Rey veroordeeld voor het aannemen van snoepreisjes van projectontwikkelaar Piet van Pol.

De Raad van Commissarissen van OML liet gisteren bij  monde van voorzitter Leo Urlings gisteren weten dat Schreurs mocht aanblijven. Hij refereerde onder meer aan de continuïteit in de aansturing van OML.

Schreurs wilde niets zeggen over de verdeling van de stemming in de RvC en onder de aandeelhouders. OML is een overheids-bv die voor  vijf deelnemende gemeenten bedrijventerrreinen beheert, ontwikkelt en verkoopt.

In DeLimburger zegt burgemeester Monique de Boer van Roerdalen: “”Wij vragen aan ambtenaren de eed of de belofte  af te leggen. Die verklaring nemen wij als overheid heel serieus. Het kan niet zo zijn dat we een medewerker die over de schreef gaat meteen ontslaan en dat we in dit geval Tilman Schreurs gewoon zouden laten zitten.”