Het aanbod van kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte in Nederland, is in het eerste kwartaal van 2018 verder afgenomen. Het aantal vierkante meters dat te huur of te koop werd aangeboden, daalde in het eerste kwartaal met respectievelijk 4%, 5% en 3%. Dat blijkt uit een analyse van NVM Business (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen).

In het eerste kwartaal daalde het aantal vierkante meter kantoorruimte dat te koop of te huur werd aangeboden met circa 270.000 m² naar 6.430.000 m². Gerelateerd aan de totale voorraad liep de leegstand terug van 14,1% naar circa 13,5%.

Vrijwel alle provincies zagen het aanbod afnemen. In Noord-Holland was de afname van het aanbod in absolute zin het grootst, mede doordat in Amsterdam het beschikbare aanbod met 40.000 m² terugliep. Ook andere grote kantoorsteden als Utrecht en Eindhoven zagen het beschikbare aanbod afnemen. Alleen in Friesland was sprake van een lichte toename van beschikbare kantoorruimte.

De uit logistieke en industriële bedrijfspanden bestaande bedrijfsruimtemarkt, liet de grootste afname van het aanbod zien. Het totale oppervlak aan bedrijfsruimte dat aan het einde van het eerste kwartaal werd aangeboden, was met 5% oftewel bijna 570.000 m² afgenomen.

“De economische groei, het groeiende producentenvertrouwen en daarmee de blijvend hoge vraag naar bedrijfsmatig vastgoed, liggen ten grondslag aan de afname van het aanbod”, analyseert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Opvallend bij logistiek vastgoed was dat de afname van het bestaande aanbod gepaard ging met veel nieuwbouw, vooral in regio’s waar het bestaande aanbod niet matcht met de aanhoudende vraag naar grootschalige distributiecentra. Het bouwen op eigen risico, dus zonder zekerheid van verhuur, werd daarbij niet geschuwd.

In het eerste kwartaal daalde het aantal vierkante meter winkelruimte dat voor verhuur of verkoop beschikbaar was met ongeveer 78.500 m² tot 2.180.000 miljoen m². Het aantal winkels dat werd aangeboden nam met 140 af tot 6.600. Alleen in Zeeland en Gelderland nam het direct beschikbare aantal vierkante meter winkelruimte licht toe. In de overige provincies was sprake van een afname van het beschikbare aanbod. “Hoewel het aanbod in het eerste kwartaal van 2018 verder afnam, blijft de hoge structurele leegstand in met name de steden tot 50.000 inwoners een probleem”, signaleert Jaarsma. Hier staat gemiddeld een kwart van de aangeboden winkelmeters langer dan drie jaar leeg.