Aannemer Jongen legt bouw hotel Maankwartier Heerlen stil

Uit het persbericht van de gemeente Heerlen:

Maankwartier: bouwwerkzaamheden voor het hotel opgeschort

Bij deze wil het college uw raad informeren over een bericht dat is ontvangen van Aannemingsbedrijf Jongen, dat in opdracht van Kindermann AG bezig is met de realisatie van het hotel in Maankwartier. Jongen geeft aan dat de bouwwerkzaamheden voor onbepaalde tijd zijn stil gelegd. Tevens heeft Aannemingsbedrijf Jongen retentierecht uitgeoefend op de bouwplaats van het hotel. Dit houdt in dat de opdrachtgever voor de bouwwerkzaamheden letterlijk geen toegang heeft tot hetgeen in zijn opdracht wordt gebouwd en het gebouwde ook niet kan afnemen.

Onduidelijk is wat de precieze achtergronden van deze situatie zijn en hoe lang deze zal aanhouden. Vanwege de verwevenheid met de andere onderdelen van het Maankwartier, zoals het station, volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. Wij onderhouden nauwe contacten met woningcorporatie Weller en Aannemingsbedrijf Jongen over de stand van zaken. De gemeente zelf heeft immers geen directe c.q. contractuele lijnen met Kindermann AG.

Zodra meer bekend is over de mogelijke consequenties komen wij zo spoedig mogelijk met actuele informatie bij u terug.