De gemeenteraad van Heerlen is hierover vandaag geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders.

Het hotel in het Maankwartier wordt in opdracht van het Duitse Kindermann AG gebouwd door Aannemingsbedrijf Jongen. In de brief aan de gemeenteraad staat: ‘Uit een bericht van Jongen blijkt dat een deel van de bouwwerkzaamheden zijn
stilgelegd en dat Jongen opnieuw retentierecht uitoefent op de bouwplaats van het hotel.’

Door het uitoefenen van het retentierecht heeft opdrachtgever Kindermann AG nu geen toegang tot het pand dat in zijn opdracht wordt gebouwd. Afnemen of doorverkopen van wat al gebouwd is, ook niet mogelijk. In juli vorig jaar deed Jongen al hetzelfde. Toen lag het werk tot eind oktober stil.

In de brief valt verder te lezen dat de aannemer en opdrachtgever met elkaar in overleg over de ontstane situatie. Ook geeft het college aan dat zij geen partij zijn in de huidige juridische discussie, maar wel met partijen in overleg zijn omdat de bouw van het hotel nauw verbonden is met andere onderdelen van het Maankwartier. Een ervan is de bouw van het station.