Het aantal bedrijfsvestigingen met minstens tien werknemers is tussen 2010 en 2018 in zowel Noord- als Midden-Limburg gestegen. In Midden-Limburg was een sterke groei van 8,4 procent zichtbaar, terwijl in Noord-Limburg de groei 2,8 procent bevat. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Deze groei komt overeen met de landelijke trend waarbij het aantal ondernemingen met minimaal tien werknemers sinds 2010 gemiddeld met acht procent is gegroeid. Een van de weinige regio’s in ons land waarbij sprake is van krimp is Zuid-Limburg. Daar is een daling van 2,1 procent gemeten.

Tussen de diverse sectoren zijn overigens sterke verschillen te bespeuren. Zo nam het aantal horecabedrijven met minimaal tien medewerkers landelijk met bijna 50 procent toe. In de bouwsector is juist sprake van een landelijke daling van bijna 20 procent. De toename in de horecabranche is ook in de complete provincie Limburg zichtbaar. In Noord is sprake van 50 procent groei. In de regio’s Midden en Zuid is sprake van een groei met respectievelijk 37,5 en 28,1 procent.

De landelijke afname in de bouw (bijna 20 procent) is eveneens in Limburg zichtbaar. Waar de daling in Midden-Limburg met 5 procent tot de landelijke top behoort, daar nam deze in Noord-Limburg met 33,3 procent en in Zuid-Limburg met 26,3 procent af.