Het totaal aantal failliet verklaarde bedrijven in Nederland is gedaald. In mei 2018 zijn er 10 bedrijven minder failliet verklaard dan in april, meldt het CBS. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in mei de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. In Limburg stegen de faillissementen van 16 (april) naar 20 (mei).

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland. Daarna is er sprake van een dalende trend. In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. De trend is daarna nagenoeg vlak.