Het aantal failliet verklaarde Limburgse bedrijven is gedaald. Gingen in mei nog twintig bedrijven failliet, daar daalde dit aantal in juni naar twaalf, het laagste cijfer tot nu toe in 2018, zo meldt het CBS. Ook landelijk gezien daalt het aantal faillissementen.

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken landelijke faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend. In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. De trend is daarna nagenoeg vlak.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in het hele land in juni 234 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 67.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de bouwnijverheid.